Meest gestelde vragen

Hier vind je een antwoord op enkele vragen die u zou kunnen hebben.

Electriciteitsprijzen
Gasprijzen

In uw gebouw wordt verwarmd met een collectieve verwarmingsketel. Uw warm water voor verwarming en sanitair gebruik wordt dus geleverd door een centrale ketel op aardgas. Toch krijgt u steeds een gepersonaliseerde factuur met daarop uw exact, persoonlljk verbruik. We geven u hier graag een woordje ultleg over.

Hoe werkt een collectief verwarmingssysteem?

 • De centrale ketel op aardgas maakt warm water Voor de verwarming en het sanitair gebruik van heel het gebouw. (1)
 • De hoofdaardgasmeter, voor rekening van Electrabel, meet het totale verbruik. (2)
 • Uw appartement is uitgerust met een caloriemeter die het verbruik voor uw verwarming registreert. (3)
 • In de meeste gevallen meet een afzonderlijke debietmeter uw persoonlijk warm waterverbruik. (4)
 • De verbruiksgegevens van de caloriemeter en de debietmeter worden verzameld door de gebouwenbeheercentrale die deze doorgeeft aan Electrabel voor facturatie. (5)

Collectief verwarmen

Hoe wordt uw persoonlijk verbruik berekend en uw factuur correct opgemaakt?

1) Voor uw verwarming:
De hoeveelheid warmte die u van de centrale aardgasketel afneemt am uw appartement te verwarmen, wordt in kWh gemeten door uw caloriemeter (3). Het zijn deze kWh die nadien op uw factuur worden doorgerekend.

U bepaalt natuurlijk steeds zelf hoe hoog u uw verwarming zet persoonlljk U hebt uw warmteverbruik dus altijd in de hand.

2) Voor uw warm water:
Het warm water dat u verbruikt kan op 2 verschillende manieren opgemeten worden:

Als uw gebouw een gemeenschappelljke warmwaterboiler heeft meet een debietmeter hoeveel kubieke meter warm water u nodig hebt voor uw sanitair verbruik (4) Met de gegevens van deze debietmeter wordt dan berekend hoeveel u moet betalen voor uw aandeel in de totale hoeveelheid en energie nodig om het water te vervvarmen.
Als uw appartement over een individuele boiler beschikt, wordt uw verbruik van sanitalr warm water bijgeteld bij de australian online casino real money caloriemeter.
De warmte die u nodig hebt voor het aanmaken van uw warm water wordt omgezet naar kWh. Op uw factuur wordt dit aantal kWh doorgerekend.

3) Voor het gemeenschappelijk verbruik:
Een afzonderlijke caloriemeter meet het verbruik van de gemeenschappelijke ruimtes. Dit verbruik factureert Electrabel aan uw gebouwbeheerder, die het al dan niet op zijn beurt doorrekent aan de bewoners

4) Voor het rendementsverlies van de gemeenschappelijke ketel:

Naast het indlvidueel verbruik en het verbrulk van de gemeenschappelijke ruimtes, worden in het systeem van collectieve verwarming ook warmteverliezen (= het rendementsverlles van de aardgasketel) in rekening gebracht. Deze warmteverliezen ontstaan onder meer tijdens het transport van het warm water van de ketel naar uw appartement of wanneer het warm water in de ketel stilstaat en afkoelt. Ze worden eveneens doorgerekend in kWh en - proportioneel de grootte (in m2) van uw appartement - toegevoegd aan uw individuele factuur.
Warmteverliezen zijn nooit te vermijden, ook al voldoet de gemeenschappelijke Installatle aan strenge kwaliteitsnormen. Ze treden bovendien op bij aile verwarmingssystemen

Al deze verbruiksgegevens, dus ook die van de warmteverliezen, worden automatisch uitgelezen en doorgegeven aan een gebouwenbeheercentrale. Uw gebouwbeheerder heeft op elk ogenblik toegang tot de gegevens van deze centrale.
Eenmaal per jaar worden aile verzamelde gegevens door Electrabel verwerkt voor de opmaak van uw jaarlijkse verbruiksfactuur.

Voor uw collectieve verwarming betaalt u dus steeds de correcte prijs:

voor uw persoonlijk verbruik van verwarming en warm water
voor uw aandeel in de gemeenschappelijke ruimtes
voor uw deel van de natuurlijke warmteverliezen van de gemeenschappelijke Installatie
<<< Download de folder

Success stories

OCMW ZEMST

OCMW Zemst trekt kaart van Electrabel Collective Heating Management
Collectieve verwarming met individuele facturering

DE GOEDE WONING

Collectieve verwarming met individuele toets
Tijdrovende doorfacturering valt weg bij "De Goede Woning"

CHM: Collective HeatingManagement
 • Enkel de gebouwbeheerder heeft toegang tot het systeem via een uniek pas\voord.
 • De gebouwbeheerder heeft alleen toegang tot die gebouwen die hij in beheer heeft.
  Een move-in en/of move-out kan dus alleen door de beheerder verwerkt worden.
 • Indien een klant inbelt bij de energielijn mbt. CHM, wordt hij doorverwezen naar de syndicus om samen een document in te vullen waarop de meterstanden worden genoteerd.
  De syndicus zal dit document dan overmaken aan Electrabel : Postbus 109 2600 Berchem.
 • Elke week wordt een automatische opname gedaan door het systeem CHM.
 • Bij een verhuis hebben we dus indexen die maximaal 6 dagen oud zijn.
 • Een verhuis in het verleden kan hoogstens teruggaan tot laatstgenomen jaaropname.
 • Voor een verhuis in de toekomst, kan eender welke datum gevraagd worden => is dus afhankelijk van wekelijkse opname.
 • Voor klanten in het systeem CHM, kan de verhuis voor het elektriciteitsverbruik wel geregeld worden via de normale verhuisprocedure.

U beheert appartementen of wooncomplexen?

De manier bij uitstek om een appartementsgebouw of wooncomplex zuinig, veilig en comfortabel te verwarmen, is het plaatsen van een collectieve verwarming.
De dienst Electrabel Collective Heating Management zorgt voor de verdeling en de individuele facturering van dit warmteverbruik naar de eindverbruikers. Zo nemen wij voor u, als gebouwenbeheerder of -eigenaar, dit werk uit uw handen.

Wat zijn de voordelen van collectieve verwarming?

 • Beperkt de onderhouds- en herstellingskosten
 • Geen individuele schouwen
 • Verkleint sterk de kans op CO-vergiftiging
 • Minder warmteverlies
 • Draagt bij tot een gezonder milieu

Wat zijn de voordelen van individuele facturering?

 • Geen herverdeling meer van de collectieve factuur
 • Tijdwinst voor de gebouwenbeheerder of -eigenaar
 • Verbruik (zowel totaal als individueel) on line te volgen
 • Abnormaal hoog of laag verbruik direct zichtbaar
 • De eindverbruiker is zeker van de juistheid van zijn factuur

Klik hier (pdf)

Electriciteitsprijzen
Gasprijzen

Contacteer ons gerust 059/70 13 98 - 09/324 31 31
Of mail ons info@delanghe.be
Ons hoofdkantoorElisabethlaan 2, Oostende