Contact

Wij zoeken 2 Polyvalente Telenet-center en ENGIE-medewerkers

Wij zijn ENGIE-Electrabelpartner, Telenet- & Baseverdeler met een 6-tal kantoren en op zoek naar een flexibele kwaliteitsvolle klantenadviseurs.
Als klantenadviseur gaat u samen met de klant op zoek naar de producten en het pakket dat het best bij hem past.
In onze centers zoeken wij naar de meest ideale "technische" oplossing voor de klant.
 
Type contract: Vaste Job
Type job: Voltijds
Arbeidscontract: Onbepaalde duur
Tijdsregeling: Dagwerk
 
Aanbod:
Een flexibele job met een goede verloning in een aangename werksfeer.
Je werkt 1 op 2 zaterdagen. Als je de zaterdag werkt, ben je een dag in de week thuis.
We staan zeker ook open om iemand in dienst te nemen via IBO.
 
Studies:             
» 3de graad algemeen vormend secundair onderwijs (ASO3)
» 3de graad technisch secundair onderwijs (TSO3)
 
Beperkte ervaring (< 2 jaar) in de verkoop met dienstverlening.
Administratief sterk want onze klanten verdienen het beste.
Logisch denkvermogen in belang van de klant en het bedrijf.
 
Talen:
Engels - goed
Frans - goed
Nederlands - zeer goed
Rijbewijzen: B Auto's <. 3,5t en max. 8 plaatsen
 
Jobgerelateerde competenties:

 • Telefonische oproepen ontvangen
 • Klanten informeren (opvolging van de bestelling, informatie, ...)
 • De vraag van de klant technisch en commercieel onderzoeken (termijn van fabricatie, beschikbaarheid van producten, kost, ...)
 • Bestellingen registreren
 • Voorwaarden controleren (leveringstermijnen, verpakkingswijze, ...)
 • De klant of de verkoper erover inlichten
 • Klanten of leveranciers opvolgen
 • Oplossingen voorstellen in geval van problemen (levering, garantie, reglement, ...)

 
Persoonsgebonden competenties:

 • Zelfstandig werken
 • Contactvaardig zijn
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken als hecht team
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Commercieel zijn
 • Resultaatgerichtheid
 
Geïnteresseerd in een loopbaan bij Delanghe NV?
Solliciteren per mail met CV en motivatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

NV DELANGHE (verder “ONDERNEMING” of “wij”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document legt NV DELANGHE uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van NV DELANGHE op het vlak van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking is NV DELANGHE, ELISABETHLAAN 2 8400 OOSTENDE, BE 0430 722 758.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Dhr. ALAIN DELANGHE, 059 70 13 98 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt NV DELANGHE gegevens?

NV DELANGHE verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet op onze dienstverlening betreffende uw Telecom- of energiedossier. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer”.

Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”.

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt NV DELANGHE?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van de dienst waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, de gegevens over uw gezinssamenstelling en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen waar u mee samenwerkt. 

Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding. 

Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Hoe verzamelt NV DELANGHE uw gegevens?

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.

Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen.
Ook bij direct marketing komt het voor dat wij uw gegevens verkrijgen bij derden. Waar we uw gegevens hebben gehaald delen wij u dan mee.

Als u onze website bezoekt, maken wij daarbij gebruik van cookies waarover u meer informatie kan vinden op onze cookiepolicy (zie 'Privacy'). Dat doen wij in het bijzonder om de inhoud en het gebruiksgemak van die website zoveel mogelijk af te stemmen op u als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door NV DELANGHE?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de verwerking “boekhouding”.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Uw rechten

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Dhr. ALAIN DELANGHE, 059 70 13 98 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop NV DELANGHE uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

NV DELANGHE behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Deze website is eigendom van naam firma

Contactgegevens:

NV DELANGHE
ELISABETHLAAN 2
8400 OOSTENDE
Tel: 059701398
Fax: 059808177
E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0ndernemingsnummer: 0430722758

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door firma op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bent u het niet eens met de manier waarop NV DELANGHE uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Meer informatie over de manier waarop NV Delanghe omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming op onze website [Algemeen Beleid].

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en bitcoin casino craps concrete uitleg kan u met NV Delanghe contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

delanghe.be en Cookies

delanghe.be maakt gebruik van "cookies" om uw bezoek aan onze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen en cookies geven ons de mogelijkheid om de website te optimaliseren. De cookies op onze internetpagina's slaan geen persoonlijke gegevens op.
Een aparte cookie onthoudt uw aanmeldgegevens. Bij het inloggen kan u canadian online casino real money aangeven dat u niet wenst dat deze cookie geplaatst wordt.
U kan uw internetbrowser zodanig installeren dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet ten volle zal kunnen gebruiken.

Delanghe NV is steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers met ervaring in Telenet en/of ENGIE Electrabel.


Kom jij ook ons team versterken?

(klik hier voor onze vacatures)

Team Delanghe Team Delanghe